Tag

itseohjautuvuus
Kerran eräs kaverini totesi, että kun vois vaihtaa valtaa rakastavat esimiehet ja toimitusjohtajat pois, niin ongelmia olisi vähemmän. Omaan vaikutusvaltaan rakastuminen on este sille, että organisaatio voi toimia jaettua johtajuutta toteuttaen matalalla hierarkialla. Kaikilla meillä on toki tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi, mutta valitettavaa on, jos arvostuksen tunne pitää saada oman asemansa kautta. Vaikutusvallasta...