Vaikuttava vuorovaikuttaja

Työympäristössä tapahtuvia yhteentörmäyksiä olisi vähemmän niin työyhteisöissä kuin asiakkaiden kanssa, jos ymmärtäisimme enemmän vuorovaikutuksesta. Tässä valmennuksessa keskitytään siihen, miten tunnistaa sujuvaan vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä ja miten voi kehittää omia vuorovaikutustaitojaan. Valmennuksessa tarjotaan myös käytännönläheisiä työkaluja hankaliin vuorovaikutustilanteisiin ja siihen, miten lisätä vaikuttavuutta omaan vuorovaikutukseen.

 

Apuna voidaan käyttää DiSC- profiilia sanoittamaan ihmisten erilaisuutta ja lisäämään omaa ymmärrystä itsestäänvuorovaikuttajana. Tähän valmennukseen voidaan sisällyttää esiintymistaitoja. Tämä valmennus sopii esihenkilöille, tiimin vetäjille ja asiakastyötä tekeville.