Category

Valmennukset
Kokoukset ja palaverit työpaikalla ovat kuin käsikirjoitettu näytelmä, jonka juonen jokainen tietää jo etukäteen. Ne etenevät jollain lailla tunnistettavalla kaavalla – äänessä ovat aina samat henkilöt. Usein henkilöt ovat esimies ja yksi työntekijä, jotka käyvät keskustelua. Muu työyhteisö on mute-tilassa. ”Meillä on palaverissa ihan kummallinen tunnelma”, kertoi yksi esimies minulle. Itsekin olen ollut lukuisissa palavereissa, joissa...