Valmentava johtaminen

Tämä kokonaisuus rakentuu viidestä moduulista, joita ovat

 

1) Valmentava ote: mitä se on ja kuinka näkyy arjessa? Oma rooli esihenkilönä  ja vahvuudet

 

2) Miten rakennetaan motivaatiolle suotuisa ympäristö? Mitkä tekijät vaikuttavat itseohjautuvuuteen?

 

3) Miten työyhteisön saa mukaan kehittämiseen? Fasilitointitaidot  ja turvallisen ilmapiirin rakentaminen työyhteisöön

 

4) Millainen vuorovaikuttaja olet? Miten kysymysten kautta voit oivaluttaa? Esihenkilön vuorovaikutustaidot ja coachaava ote

 

5) Miten kehitän omaa työyhteisöä? Oman kokeilun suunnittelu & toteutus

 

Moduuleja räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja oppimista syvennetään välitehtävillä esim. parisparraukset. Voidaan toteuttaa etänävalmennuksena.

Asiakkaan palaute

Käytännönläheiset tehtävät, arjen haasteiden purkaminen ja vuorovaikutteinen työskentelytapa erilaisia menetelmiä käyttäen tuottivat koulutusjakson aikana jo hyvää tulosta.
 

Tarja Loikkanen
Liikuntajohtaja, Helsingin kaupunki