Asiakkaiden referenssejä

Olen toteuttanut satoja valmennuksia ja saanut niistä erinomaista palautetta. Voit kysyä myös lisää referenssejä.

Marianne veti erittäin onnistuneen moniosaisen koulutuskokonaisuuden yli sadan hengen henkilöstöryhmälle organisaatiossamme ja sai erinomaista osallistujapalautetta. Marianne on oma-aloitteinen, innovatiivinen ja luotettava yhteistyökumppani ja innostava kouluttaja, joka taitaa monipuoliset menetelmät niin kasvokkain kuin virtuaalisesti järjestettävissä koulutuksissa.

Erika Myllyniemi
HR asiantuntija, Helsingin kaupunki

Lähdimme työstämään ja toteuttamaan yhdessä Mariannen kanssa liikuntapalvelujen esihenkilöille valmentavan johtamisotteen kehittämisohjelmaa. Käytännönläheiset tehtävät, arjen haasteiden purkaminen ja vuorovaikutteinen työskentelytapa erilaisia menetelmiä käyttäen tuottivat koulutusjakson aikana jo hyvää tulosta. Asenneilmapiiri valmentavaa johtamista kohtaan muuttui myönteiseksi ja samana syksynä toteutetussa työhyvinvointikyselyssä (Kunta10) kyselyn vastausprosentti kasvoi huimasti ja valmentavan johtamisen mittarit kääntyivät hienosti nousuun. 

Tarja Loikkanen
Liikuntajohtaja, Helsingin kaupunki

Koulutus Vaikuttavaksi vuorovaikuttajaksi sisälsi sopivassa suhteessa sekä monipuolista tietoa taustalla olevan teorian ymmärtämiseen että käytännönvinkkejä ja harjoituksia. Koulutuksen sisällössä huomioitiin juuri Vincitin tarpeet ja toiveet. Palaute työntekijöiltämme oli erittäin hyvää ja kouluttaja oli itse huippuesimerkki käsittelemästään aiheesta.

Essi Isohanni
Director of competence development, Vincit Oy

Mariannella on kyky saada ryhmä kuin ryhmä tempaistua mukaan ja osallistuvaksi. Olemme toteuttaneet asiakkaan kohtaamiseen liittyviä valmennuksia yhteistyönä, jolloin voimme yhdistää Mariannen vahvaa asiantuntemusta ja loistavia pedagogisia kykyjä juuri meidän tarpeisiin räätälöityyn tietoon ja asiasisältöön. Valmennuksia olemme pitäneet juoksevasti kahden vuoden ajan ja valmennuksia on arvostettu erinomaiseksi. Kurssikeskiarvo on ollut 4,5/5. Vahva suositus!

Antti Rusko
Asiakkuuspäällikkö, Stara