Tag

Inventaario
Monessa organisaatiossa pohditaan, miten hierarkiaa madallettaisiin, nopeutettaisiin päätöksentekoa ja saataisiin työntekijät ottamaan enemmän vastuuta. Voidaan puhua itseohjautuvuudesta, palvelevasta johtamisesta, yhdessä ohjautumisesta ja niin edelleen. Yhdistävä tekijä on kuitenkin se, että jostain halutaan pois ja jotain halutaan muuttaa. Teoriassa asiat ovat yksinkertaisia. Ihmiset ovat yksimielisiä: Kyllä! Me luotamme työntekijöihimme, Kyllä! Haluamme olla ketterä ja kokeileva organisaatio....

Uusimmat artikkelit

Uudistuneet verkkosivut
30.10.2020
Valmennuksia yrityksille
29.10.2020

Capacitar blogi

Tähän voi kirjoittaa mitä haluaa