Työyhteisö

Valmennukset räätälöidään työyhteisön tarpeiden mukaan. Oppimista syvennetään pienillä ennakko-ja välitehtävillä. Voidaan joustavasti soveltaa lähi- ja etävalmennuksen toteutusta.