Valmennuksia

Capacitar tarjoaa erityyppisiä valmennuksia asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen. Alla joitain esimerkkejä:

1. Innosta toimimaan yhdessä – Miten työyhteisö saadaan puhaltamaan yhteen hiileen?

Kohderyhmä: Projektipäälliköt, esimiehet ja kouluttajat

Sisältö:
– Miten ja miksi kannattaa osallistaa (kokoukset, kehittämispäivät, osallistuminen kehittämiseen jne.)? Mitä osallistamisella saavutetaan?
– Työyhteisön dynamiikkaan vaikuttavat tekijät ja yhteistyötä lisäävä vuorovaikutus
– Miten itseohjautuvuutta voidaan lisätä? 

2. Työyhteisön kehittämisen- workshop

Kohderyhmä: Työyhteisöt

Tavoite: Kehittää työyhteisöstä vielä parempi. Yhdessä tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat työyhteisön toimivuuteen.

Sisältö: Ratkaisukeskeinen ajattelutapa, luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentuminen. Erilaiset yhteisöllisyyttä tukevat harjoitukset.

3. taitavaksi esiintyjäksi

Kohderyhmä: Kaikille, joiden työhön kuuluu esiintymistä esim. asiantuntijakouluttajille,  valmentajille, esimiehille jne.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella kiinnostavan esityksen, tunnistat omia vahvuuksiasi esiintyjänä ja olet saanut varmuutta esiintymiseen.

Sisältö: Improvisaatioteatterista tuttujen harjoitusten soveltaminen esiintymisvarmuuden kehittämiseen, esiintymisharjoitukset, muiden esiintymisten havainnointi ja siitä oppiminen. Oman ilmaisun vahvistaminen.

Coaching

On tavoitteellinen kehittymisprosessi, joka tukee asiakkaan omaa ratkaisukykyä ja auttaa häntä tunnistamaan omaa potentiaalia. Coaching hyödyttää esimiestyössä, työn hallinnassa ja omien tavoitteiden sekä suunnan kirkastamisessa. Pyydä tarjous coachingista!

muut teema-alueet

Tässä esimerkkejä muista koulutusaluiesta, joista voidaan räätälöidä erilaisia kokonaisuuksia:

  • kouluttajakoulutus
  • ideointiworkshopit luovin menetelmin
  • ryhmien fasilitointi esim. kehittämispäivät