Valmennuksia

Capacitar tarjoaa valmennuksia asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen. Alla joitain esimerkkejä:

1. Asiakkaan kohtaaminen

Kohderyhmä: asiakastyötä tekevät henkiltöt ja esimiehet

Sisältö:
– Miten oma viestintä vaikuttaa asiakaskokemuksen syntymiseen?
– Miten omia vuorovaikutustaitojaan voi kehittää? Käytännön työkaluaja
– Miten haastavat tilanteet viedään maaliin?
– Miten tunteet vaikuttavat asiakaskohtaamisessa?
Tässä valmennuksessa tehdään erilaisia harjoituksia, joiden kautta osallistujat saavat oivalluksiaja tulevat tietoiseksi omista viestintä- ja vuorovaikutustaidoistaan.

2. Työyhteisön kehittämisen- workshop

Kohderyhmä: Työyhteisöt

Tavoite: Kehittää työyhteisöstä vielä parempi. Yhdessä tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat työyhteisön toimivuuteen.

Sisältö: Ratkaisukeskeinen ajattelutapa, luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentuminen. Erilaiset yhteisöllisyyttä tukevat harjoitukset.

3. Taitavaksi esiintyjäksi

Kohderyhmä: Kaikille, joiden työhön kuuluu esiintymistä esim. asiantuntijakouluttajille,  valmentajille, esimiehille jne.

Tavoite: Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella kiinnostavan esityksen, tunnistat omia vahvuuksiasi esiintyjänä ja olet saanut varmuutta esiintymiseen.

Sisältö: Improvisaatioteatterista tuttujen harjoitusten soveltaminen esiintymisvarmuuden kehittämiseen, esiintymisharjoitukset, muiden esiintymisten havainnointi ja siitä oppiminen. Oman ilmaisun vahvistaminen.

Coaching

On tavoitteellinen kehittymisprosessi, joka tukee asiakkaan omaa ratkaisukykyä ja auttaa häntä tunnistamaan omaa potentiaalia. Coaching hyödyttää esimiestyössä, työn hallinnassa ja omien tavoitteiden sekä suunnan kirkastamisessa. Pyydä tarjous coachingista!

muut teema-alueet

Tässä esimerkkejä muista koulutusaluiesta, joista voidaan räätälöidä erilaisia kokonaisuuksia:

  • itseohjautuvuuden askeleet – miten tiimiä voi tukea itseohjautuvuudessa?
  • kouluttajakoulutus
  • ryhmien fasilitointi esim. kehittämispäivät