Referenssit

Yhteistyötä menestyksekkäästi on tehty muun muassa seuraavien organisaatioiden kanssa:

  • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim: Erilaiset oppijat ja oppimistyylit. Kirjoitus Duodecimin XIX Opetuksen kehittämisseminaarin -julkaisussa: ”Olemme erilaisia– mutta näkyykö se koulutuksessa?”
  • Tieturi: Kouluttajakoulutus (englanniksi)
  • Metropolia ammattikorkeakoulu: Menetelmiä projektityöskentelyyn, toteutus yhteistyössä Ideakosken kanssa. Katso näyte koulutuksesta
  • Suomen Punainen Risti: Virikkeitä ja voimavaroja kouluttajille  sekä kouluttajien kouluttajakoulutus (2 pv) (useita toteutuksia vuosien 2010-2018 aikana)
  • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim: Aikuisen oppiminen ja sen ohjaaminen
  • Ideakosken kanssa yhteistyössä kaikille avoin ideapaja: Intoa ja iloa ryhmään- koulutus sekä Ryhmän johtajan ideapaja
  • Tekniikan Akateemiset (TEK): Miten tulla taitavaksi esiintyjäksi? (useita toteutuksia)
  • Referenssejä lisää ks. https://www.linkedin.com/in/marianne-hemminki/

Kokemuksia valmennuksista ja media